Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Pravilnik o spodbujanju podjetništva v Občini Brežice

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet občine Brežice
Datum sprejema:07.04.2014
Datum objave:25.04.2014
Objavljeno v:

Uradni list Rs, št. 29/14

Datum začetka veljavnosti:10.05.2014