Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o uskladitvi cene storitev »Pomoč družini na domu« za leto 2014

vsebina objave

Datum sprejema:25.04.2014
Datum objave:25.04.2014
Datum začetka veljavnosti:25.04.2014