Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o razpisu rednih volitev v Svete krajevnih skupnosti Občine Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:30.06.2014
Datum objave:30.06.2014
Datum začetka veljavnosti:30.06.2014