Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) »GRAMOZNICA BORŠT«

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice
Datum sprejema:03.07.2014
Datum objave:15.07.2014
Objavljeno v:

UL RS 53/14

Datum začetka veljavnosti:30.07.2014