Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:25.07.2014
Datum objave:25.07.2014
Datum začetka veljavnosti:25.07.2014