Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Merila za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov Občine Brežice

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice.
Datum sprejema:21.07.2014
Datum objave:25.07.2014
Objavljeno v:

Uradni list RS.

Datum začetka veljavnosti:26.07.2014