Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Pravilnik o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva na območju industrijskih in obrtno poslovnih con v Občini Brežice

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet občine Brežice
Datum sprejema:21.07.2014
Datum objave:04.08.2014
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 60/14

Datum začetka veljavnosti:19.08.2014