Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice
Datum sprejema:22.07.2014
Datum objave:08.08.2014
Objavljeno v:

UL RS 61/14

Datum začetka veljavnosti:23.08.2014

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

05/2019 - Odlok o občinskem prostorskem načrtu za območje Občine Brežice (uradno prečiščeno besedilo – UPB)

Naslov / osnovni predpis:Odlok o občinskem prostorskem načrtu za območje Občine Brežice (uradno prečiščeno besedilo – UPB)

vsebina objave

Datum sprejema:27.05.2019
Datum objave:26.06.2019
Objavljeno v:

Uradni list RS.

Datum začetka veljavnosti:27.06.2019

03/2019 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice (SDOPN5)

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice (SDOPN5)

vsebina objave

Datum sprejema:25.03.2019
Datum objave:29.03.2019
Objavljeno v:

Uradni list RS.

Datum začetka veljavnosti:30.03.2019

10/2018 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice (SD OPN 2)

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice (SD OPN 2)

vsebina objave

Datum sprejema:08.10.2018
Datum objave:02.11.2018
Objavljeno v:

Uradni list RS.

Datum začetka veljavnosti:18.11.2018

06/2016 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice – SDOPN1

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice – SDOPN1

Vsebina objave

Datum sprejema:13.06.2016
Datum objave:20.06.2016
Objavljeno v:

UL RS 43/16

Datum začetka veljavnosti:05.07.2016