Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Razpis ponovnih volitev v Svet Krajevne skupnosti Križe v Občini Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:17.10.2014
Datum objave:17.10.2014
Datum začetka veljavnosti:17.10.2014