Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju januar–marec 2015

vsebina objave

Datum sprejema:28.11.2014
Datum objave:28.11.2014
Datum začetka veljavnosti:28.11.2014