Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Razpis nadomestnih volitev člana Občinskega sveta Občine Brežice v četrti volilni enoti

vsebina objave

Datum sprejema:27.02.2015
Datum objave:27.02.2015
Datum začetka veljavnosti:27.02.2015