Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Letalski center Cerklje ob Krki

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet občine Brežice
Datum sprejema:04.05.2015
Datum objave:22.05.2015
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 35/15

Datum začetka veljavnosti:06.06.2015