Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembi Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:09.10.2015
Datum objave:09.10.2015
Datum začetka veljavnosti:09.10.2015