Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje BRŽ 30 za potrebe razvoja obstoječe dejavnosti

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice
Datum sprejema:13.06.2016
Datum objave:17.06.2016
Objavljeno v:

UL RS 42/16

Datum začetka veljavnosti:18.06.2016