Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje Artiče jug, ART-09

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice
Datum sprejema:13.06.2016
Datum objave:20.06.2016
Objavljeno v:

UL RS 43/16

Datum začetka veljavnosti:05.07.2016