Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o podaljšanju mandata Občinski volilni komisiji Občine Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:20.06.2016
Datum objave:20.06.2016
Datum začetka veljavnosti:20.06.2016