Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o ustanovitvi Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica

vsebina objave

Datum sprejema:18.07.2008
Datum objave:18.07.2008
Datum začetka veljavnosti:18.07.2008