Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o javni gasilski službi v Občini Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:08.11.2016
Datum objave:08.11.2016
Datum začetka veljavnosti:08.11.2016