Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Letni program na področju zdravstvenega in socialnega varstva za leto 2017

Letni program na področju zdravstvenega in socialnega varstva za leto 2017

Datum sprejema:24.01.2017
Datum objave:24.01.2017
Datum začetka veljavnosti:24.01.2017