Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet občine Brežice
Datum sprejema:13.02.2017
Datum objave:17.02.2017
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 8/17

Datum začetka veljavnosti:25.02.2017