Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice
Datum sprejema:27.03.2017
Datum objave:14.04.2017
Objavljeno v:

UL št. 18, 14. 4. 2017

Datum začetka veljavnosti:15.04.2017