Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »B4-21c2/1/423_CU – ob Cesti Svobode«

Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »B4-21c2/1/423_CU – ob Cesti Svobode«

Organ sprejema:Župan Občine Brežice
Datum sprejema:24.04.2017
Datum objave:05.05.2017
Objavljeno v:

UL št. 23, 5. 5. 2017

Datum začetka veljavnosti:06.05.2017