Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o uskladitvi cene storitev »Pomoč družini na domu« za leto 2017-2

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice.
Datum sprejema:18.09.2017
Datum objave:22.09.2017
Objavljeno v:

Uradni list RS.

Datum začetka veljavnosti:23.09.2017