Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice.
Datum sprejema:18.09.2017
Datum objave:13.10.2017
Objavljeno v:

Uradnilist RS.

Datum začetka veljavnosti:14.10.2017