Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o razglasitvi spominskega obeležja Lastnine pri Sromljah za zgodovinski spomenik

vsebina objave

Organ sprejema:Skupščina občine Brežice
Datum sprejema:05.12.1989
Datum objave:22.12.1989
Objavljeno v:

Uradni list SRS, št. 41/89

Datum začetka veljavnosti:30.12.1989