Splošni akti občine

Objave v uradnem listu:

Datum objaveNaslov
08.01.2019Sklep o imenovanju podžupanje Občine Brežice
08.01.2019Sklep o imenovanju podžupana Občine Brežice
14.12.2018Poročilo o izidu volitev za župana Občine Brežice
14.12.2018Poročilo o izidu ponovnih volitev za člana sveta krajevne skupnosti Pišece
30.11.2018Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Brežice
30.11.2018Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Brežice
30.10.2018Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča
30.10.2018Odlok o javnih parkiriščih za avtodome v Občini Brežice
26.10.2018Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Savi na območju akumulacijskega bazena hidroelektrarne Brežice
26.10.2018Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko poslovno četrt rondo Črnc – območje jug, BRŽ-60
12.06.2018Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
01.06.2018Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Brežice
30.05.2018Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Dečno selo – Ap 478
30.05.2018Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za turistični kompleks Bizeljsko – parkirišča, del BIZ-38
25.05.2018Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje trgovskega objekta ob Cesti svobode – vzhod, del BRŽ-130
25.05.2018Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Artiče, del ART-17
25.05.2018Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta za Terme Čatež – SD OPN 4
25.05.2018Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Terme Čatež – širitev turistične dejavnosti z nastanitvenimi in rekreativnimi površinami
25.05.2018Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono Slovenska vas, SLV-01
25.05.2018Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za IPC Brezina