Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice.
Datum sprejema:14.05.2018
Datum objave:12.06.2018
Objavljeno v:

Uradni list RS.

Datum začetka veljavnosti:13.06.2018