Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Savi na območju akumulacijskega bazena hidroelektrarne Brežice

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice.
Datum sprejema:08.10.2018
Datum objave:26.10.2018
Objavljeno v:

Uradni list RS.

Datum začetka veljavnosti:10.11.2018