Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Brežice

vsebina objave

Organ sprejema:Občinska volilna komisija Občine Brežice.
Datum sprejema:21.11.2018
Datum objave:30.11.2018
Objavljeno v:

Uradni list RS.

Datum začetka veljavnosti:30.11.2018