Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju januar–marec 2019

vsebina objave

Organ sprejema:Župan.
Datum sprejema:23.11.2018
Datum objave:14.12.2018
Objavljeno v:

Uradni list RS.

Datum začetka veljavnosti:15.12.2018
Datum konca veljavnosti:31.03.2019