Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Poročilo o izidu ponovnih volitev za člana sveta krajevne skupnosti Pišece

vsebina objave

Organ sprejema:Občinska volilna komisija Občine Brežice.
Datum sprejema:03.12.2018
Datum objave:14.12.2018
Objavljeno v:

Uradni list RS.

Datum začetka veljavnosti:14.12.2018