Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o imenovanju podžupana Občine Brežice

vsebina objave

Organ sprejema:Župan.
Datum sprejema:20.12.2018
Datum objave:08.01.2019
Objavljeno v:

Uradni list RS.

Datum začetka veljavnosti:21.12.2018