Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje trgovskega objekta ob Cesti svobode – vzhod, del BRŽ-130

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice.
Datum sprejema:25.03.2019
Datum objave:29.03.2019
Objavljeno v:

Uradni list RS.

Datum začetka veljavnosti:06.04.2019