Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju april–junij 2019

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice.
Datum sprejema:25.03.2019
Datum objave:29.03.2019
Objavljeno v:

Uradni list RS.

Datum začetka veljavnosti:30.03.2019
Datum konca veljavnosti:30.06.2019