Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2019.

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice.
Datum sprejema:20.05.2019
Datum objave:24.05.2019
Objavljeno v:

Uradni list RS.

Datum začetka veljavnosti:25.05.2019
Datum konca veljavnosti:31.12.2019