Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Cenik potrjenih cen omrežnine in cen javne infrastrukture obveznih občinskih javnih služb varstva okolja

vsebina objave

Organ sprejema:Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o.
Datum sprejema:23.05.2019
Datum objave:31.05.2019
Objavljeno v:

Uradni list RS.

Datum začetka veljavnosti:31.05.2019