Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice.
Datum sprejema:27.05.2019
Datum objave:14.06.2019
Objavljeno v:

Uradni list RS.

Datum začetka veljavnosti:15.06.2019