Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o razveljavitvi Odloka o razglasitvi Domačije Janeževa gorca 56 oziroma Jelčičeve domačije za kulturni spomenik lokalnega pomena

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice.
Datum sprejema:20.06.2019
Datum objave:12.07.2019
Objavljeno v:

Uradni list RS.

Datum začetka veljavnosti:27.07.2019