Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice.
Datum sprejema:20.06.2019
Datum objave:12.07.2019
Objavljeno v:

Uradni list RS

Datum začetka veljavnosti:13.07.2019