Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe mestni linijski prevoz potnikov v Občini Brežice

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice.
Datum sprejema:11.07.2019
Datum objave:26.07.2019
Objavljeno v:

Uradni list RS.

Datum začetka veljavnosti:09.08.2019