Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Brežice

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice.
Datum sprejema:23.09.2019
Datum objave:04.10.2019
Objavljeno v:

Uradni list RS.

Datum začetka veljavnosti:19.10.2019