Splošni akti občine

V obravnavi

21. seja Občinskega sveta občine Brežice - dne 19.10.2017 ob 16:00