Splošni akti občine

Objave v uradnem listu:

Datum objaveNaslov
16.03.2018Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta za razvoj con – SDOPN3
09.03.2018Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Terme Čatež – širitev tematskih vsebin
23.02.2018Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2018
19.01.2018Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za objekt vinogradniška vila Stara vas, Ap 1376
09.01.2018Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razpršene poselitve Orešje – Ap 1526
11.12.2017Poročilo o izidu nadomestnih volitev v svet krajevne skupnosti Zakot Bukošek Trnje
27.10.2017Odlok o imenovanju nove ulice v naselju Brežice
27.10.2017Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razpršene poselitve Dednja vas, Ap 1366
13.10.2017Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
06.10.2017Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razpršene poselitve Bukovje – Ap 1497
22.09.2017Sklep o uskladitvi cene storitev »Pomoč družini na domu« za leto 2017-2
15.09.2017Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Volčje, območje VOL-03
08.09.2017Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Artiče, del ART-17
30.06.2017Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Artiče, del ART-17
30.06.2017Sklep o prekategorizaciji občinskega stanovanja
30.06.2017 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje Savska pot 2, ČAT-19
30.06.2017Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za za območje razpršene poselitve Slovenska vas, Ap 193
16.06.2017Cenik potrjenih cen javne infrastrukture pri gospodarski javni službi zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
16.06.2017Cenik zaračunanih cen javne infrastrukture pri gospodarski javni službi zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti
19.05.2017Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradnjo Gornji Lenart, del območja GOL-06