Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Brežice

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet občine Brežice
Datum sprejema:30.05.2011
Datum objave:17.06.2011
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 47/11

Datum začetka veljavnosti:02.07.2011