Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Zavod za šport Brežice

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet občine Brežice
Datum sprejema:06.02.2012
Datum objave:17.02.2012
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 12/12

Datum začetka veljavnosti:17.02.2012

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

04/2015 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Zavod za šport Brežice

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Zavod za šport Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:20.04.2015
Datum objave:08.05.2015
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 32/15

Datum začetka veljavnosti:23.05.2015

05/2013 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Zavod za šport Brežice

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Zavod za šport Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:20.05.2013
Datum objave:31.05.2013
Objavljeno v:

Uradni list RS št. 47/13

Datum začetka veljavnosti:08.06.2013