Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brežice (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet občine Brežice
Datum sprejema:24.09.2012
Datum objave:16.11.2012
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 87/12

Datum začetka veljavnosti:01.12.2012

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

10/2017 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brežice

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:16.10.2017
Datum objave:27.10.2017
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 60/17

Datum začetka veljavnosti:12.11.2017

11/2013 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brežice

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:25.11.2013
Datum objave:06.12.2013
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 100/13

Datum začetka veljavnosti:21.12.2013

12/2012 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Brežice

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:10.12.2012
Datum objave:18.12.2012
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 99/12

Datum začetka veljavnosti:02.01.2013