Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Globoko (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet občine Brežice
Datum sprejema:24.09.2012
Datum objave:16.11.2012
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 87/12

Datum začetka veljavnosti:01.12.2012

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

10/2017 - Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju javnega - vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Globoko

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju javnega - vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Globoko

vsebina objave

Datum sprejema:16.10.2017
Datum objave:27.10.2017
Objavljeno v:

Uradni list RS, 60/17

Datum začetka veljavnosti:12.11.2017