Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice.
Datum sprejema:23.09.2013
Datum objave:04.10.2013
Objavljeno v:

Uradni list RS.

Datum začetka veljavnosti:19.10.2013

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

02/2017 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:13.02.2017
Datum objave:14.02.2017
Objavljeno v:

Uradni list RS.

Datum začetka veljavnosti:01.03.2017

10/2015 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:05.10.2015
Datum objave:06.10.2015
Objavljeno v:

Uradni list RS.

Datum začetka veljavnosti:01.01.2016