Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Brežice za programsko obdobje 2015–2020

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet občine Brežice
Datum sprejema:25.05.2015
Datum objave:05.06.2015
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 39/15

Datum začetka veljavnosti:20.06.2015