Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o določitvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice
Datum sprejema:25.05.2015
Datum objave:05.06.2015
Objavljeno v:

Uradi list RS, št. 39/15

Datum začetka veljavnosti:06.06.2015